ycxg

BSCI UTÖKANDE REVISION UTFÖRD OCH PASSAD MARS 5,2021

BSCI 2021 uppföljningsrevision genomfördes den 3 mars 2021 i vår fabrik. Efter en hektisk dag med fabriksinspektion godkände Yuancheng Auto Manufacturer Co., Ltd. granskningen en gång till, utfärdade.SGS den nya kopian av BSCI 2021 till oss. Och detta är det tionde året vi passerar BSCI-revisionen.

BSCI-fabriksinspektion hänvisar till BSCI (Business Social Compliance Initiative), som är en granskning av socialt ansvar som genomförs av Business Community Compliance Organization (BSCI) på de globala leverantörerna av BSCI-medlemmar; Dessa inkluderar efterlevnad av lagen, föreningsfrihet och kollektivavtal, förbud mot diskriminering, ersättning, arbetstid, arbetsplatsens säkerhet, förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete, miljö och säkerhet. BSCI har för närvarande mer än 180 medlemmar från 11 länder, de flesta europeiska återförsäljare och köpare, som aktivt kommer att driva sina leverantörer runt om i världen att acceptera BSCI för att förbättra sina mänskliga rättigheter.

 

 

 


Inläggstid: 15 mars-2021